elokes

Eljárás és Létesítmény kizárólag megújuló energiával működtetve, hajtatóházakhoz, öntözéshez, fűtéshez, hűtéshez, villamos fogyasztókhoz

A tőzsdei terményeket termő vegyszeresen művelt közepes föld kb. 40 hektáron tart el egy családot. 

A minőségi gyümölcs és szőlő termelés esetén kb. 5 hektár tart el egy családot, és 2 segéd munkaerőt éves viszonylatban.

A melegházi (hajtató házi) kertészeti művelési rendszerben 1 hektár tart el 10 családot, a piaci és feldolgozási tevékenységgel együtt. A mai melegházak területe a termőföldünk területéhez viszonyítva elenyésző.

A melegházi termelés drága, mert drága az energia és a víz. Megoldás lenne a költségmentes víz és az energia. A megoldás jellemzője az, hogy a villamos energiát, a vizet és a hőt a létesítés beruházási költségétől függően, gyakorlatilag korlátlan mennyiségben lehet a termelés rendelkezésére bocsájtani, a következő berendezések létesítésével, egymással funkcionális kapcsolatban, a szabadalmaztatott módon. 

A villamos energiát a Mobil Törpe Vízerőmű folyamatosan szolgáltatja, és ezt az energiát a folyó partjához közel kialakított hajtatóházban telepített hőszivattyú kompresszorához vezeti. Ezt a bevezetett villamos energiát a hőszivattyú a coop-jának megfelelő arányban 3-4 szeres hőteljesítménnyé alakítja át, de szükség szerint hűtési funkciót is elláthat. A Mobil Törpe Vízerőmű által termelt villamos áram szolgál a hajtatóházakban szükséges villamos fényforrások táplálására, valamint az épületek világítására is. A víztározó célszerűen úgy van kialakítva, hogy külön tudja tárolni az öntöző vizet, a használati 
meleg vizet, és az ivó vizet, mely a parti szűrésű kútból csövön jut a víztározóba. 

A program, és az eljárási szabadalom oltalom alatt áll.

A Belügyminisztérium a programtervet „Kert Magyarország” néven Kormány-programként határozta meg.